top of page
NASIL YAPIYORUZ

Geliştirilmesi veya Yatırımı hedeflenen proje veya gayrimenkulun özellikleri, konumu, geliştiricinin veya yatırımcının özellikleri SKY'nin sözkonusu faaliyetlerin kapsamını ve modelini belirleyen ana konulardır.

İŞ PLANI ve FİZİBİLİTE

 • Proje/Yatırım'ın fikir aşamasından oluşturulup satış/kiralama+yönetim sürecine kadar tüm süreç boyunca güncellenen bir İş Planı

 • Yine sürecin başında oluşturulan ve tüm süreç boyunca güncellenen Fizibilite

 • Tüm süreç boyunca güncellenen İş Planı ve Fizibilite sayesinde

  • Alınan tüm kararların nakit akış projeksiyonuna olası etkisini takip imkanı

  • Yapılan her işlemin gerçekleşen nakit akışına etkisi ve planlanan/projeksiyona uygunluğunun takibi

  • Süreç sonunda tüm geliştirme sürecinden yazılı olarak kayıt altına alınmış çok değerli know-how ve deneyim

SKY UZMANLIĞI

 • Gayrimenkulun farklı türlerinde pek çok başarılı projede edinilmiş birikim

 • Farklı sorumluluklar altında gerçekleştirilen çok çeşitli faaliyetler

 • Uluslararası, kurumsal ve kalıcı yaklaşım

ile SKY, Proje/Yatırım ile ilgili pek çok konuya doğrudan müdahil olur ve gerçekleştirir.

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ AĞI

Her projenin veya yatırım türünün ve her Geliştirici/Yatırımcı'nın çözümleri farklıdır. Bu çerçevede SKY, Proje/Yatırım gerektirdiğinde harekete geçireceği ulusal ve uluslararası uzman çözüm ortakları ağına sahiptir.

 

Gayrimenkul Geliştirme/Yatırım alanlarında uzmanlaşmış Hukuk, Mali Müşavirlik, Mimarlık, Mühendislik, Sürdürülebilirlik / Yeşil Bina Belgelendirme, Trafik Etüdü, Fiziksel Çevre Etüdü, PR, Reklam Ajansları, Turizm ve benzeri pek çok sektörel uzman veya uzman firma bunlar arasındadır.

YENİ EKİP

Proje'nin özellikleri ile Geliştirici/Yatırımcı'nın ​mevcut yapısı, hedefleri ve stratejisinin uygunluğuna göre SKY tarafından Geliştirici/Yatırımcı firma içi ekip kurulur, uyumu sağlanır ve yönetilir. 

bottom of page