top of page
NE YAPIYORUZ

SKY, 30 yıllık Kurumsal Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım tecrübesi ile temel olarak üç konuda destek vermektedir. Geliştirme, Yatırım, Varlık Yönetimi.​

Bu üç ana başlık altında gerçekleştirilen aktiviteler ise pek çok farklı uzmanlık alanını bir araya getirmektedir.

ARSA

 • Yer seçimi araştırması ve analizi

 • Mevcut imar haklarının analizi

 • İmar geliştirme (Plan Revizyonu, Mevzi İmar Planı süreçleri)

 

Eko Yaşam

 • Bütünsel, yerel, ilkim değişimi ile ilgili farkında

 • Eko-Bilinçli

 • Doğa ile barışık, sağlıklı  tasarım ve malzeme seçimi

 • Komple Proje Tasarımı ve Uygulama

 • Konsept ve fizibilite

TİCARİ KONSEPT

Ofis, Konut, AVM, Turizm, Karma Kullanım… Proje tipi ve modeline göre farklılaşan başarı kriterleri ve bu kriterlerin ötesinde kreatif çözümler ile Proje/Yatırım'ın başarısı için;

 • Standart bir En İyi Kullanım (Best Use) analizinin ötesinde, güncel pazar verilerine ve rekabet analizine dayalı, Türkiye’de ve dünyada gelişen trendleri dikkate alan doğru bir STRATEJİ ve YENİLİKÇİ MODELLER, 

 • Belirlenen strateji çerçevesinde mevcut insan kaynakları, hedefler, güçlü yanlar,

 • Geliştirici / Yatırımcı'nın sinerji oluşturabileceği diğer iş alanları gibi konular da dikkate alınarak,

 • Proje veya Yatırım'ın fonksiyon karması, konumlandırılması, alt ürün tasarımları

gerçekleştirilir.

MİMARİ TASARIM SÜRECİ

Karlı ve uzun vadede istikrarlı, farklı, akılda kalıcı, "adres" bir proje... Estetiğin ötesinde, fonksiyonel ve böylece ekonomik değeri yüksek bir tasarım...

 • Projenin özelliklerine uygun ulusal veya yerli mimari grup alternatiflerinin belirlenmesi, 

 • Mimari Brief, 

 • Teklif, mimari tasarım yarışması süreçlerinin yönetimi,

 • Yatırımcı/Geliştirici, Mimar ve projenin diğer paydaşları arasında etkin koordinasyon,

 • Tasarım sürecinin belirlenen strateji ve hedeflere uygun olarak geliştirilmesi, 

FİNANSMAN

Geliştirici / Yatırımcı'nın finansal yapısı ve öncelikleri ile projenin özelliklerine göre oluşturulacak ve uygulanacak finansman modeli.

 • Kat Karşılığı / Hasılat Paylaşımı

 • Geliştirme Ortaklığı

 • Yatırım Ortaklığı

 • Banka Finansmanı

 • Katılım Bankacılığı Finansman Yöntemleri

 • İşletmeci Ortak

 • İskontolu Ön Satış

 • Kullanıcı Finansmanı

SATIŞ KİRALAMA PAZARLAMA PR

 • Satış/Kiralama planlama (Türkiye ve uluslararası pazarda)

 • Pazarlama faaliyetleri 

 • AVM ve diğer perakende gayrimenkul kiralama hizmetleri yönetimi

 • Konut satış faaliyetleri yönetimi

 • Kamu yönetimi ile ilişkiler (Belediyeler, Çevre Şehircilik, Orman, Turizm Bakanlıkları, Mimarlar Odası, Tapu Kadastro)

 • Halkla İlişkiler yönetimi (vatandaş grupları, Sivil Toplum Örgütleri, yerel dernekler gibi)

İNŞAAT

 • İhale / Teklif Süreçleri

 • Proje Yönetim Hizmetleri yönetimi

 • Yeşil Bina belgelendirme süreçleri, Sürdürülebilirlik Uygulamaları

İŞLETME

 • AVM yönetim planlama ve işletme 

 • Ofis, konut siteleri tesis yönetimi (Facility Management)

 • Otel operatörleri anlaşmaları ve ilişkileri

bottom of page